Börje Wessman

Dragspel/Accordeon-pedagog och Musiker

Instrument

Dragspel

Dragspel

är ett relativt ungt instrument. När pianostämmaren Buschman i Berlin 1821 byggde det första lilla instrumentet var det knappast tänkt att bli ett "riktigt" musikinstrument. Hans enda tanke var att skaffa sig ett hjäpverktyg att användas i det dagliga arbetet som stämmare.

Allt sedan dess har dragspelet genomgått stora förändringar och med dagens konsertinstrument (accordeon) har instrumentalister världen över uppnått samma status som andra musiker.

Accordeon

Accordeon

är en vidareutveckling av det traditionella dragspelet och den viktigaste skillnaden finner man i basen där det på ett accordeon går att frikoppla alla ackordbasar. Detta kallas i dagligt tal för melodibas. Möjligheten att spela melodier även i vänster hand har också gjort det intressantare för dagens tonsättare att skriva musik för instrumentet.

Under de senaste 30 åren har det även öppnats möjligheter på landets Folkhögskolor, Musikhögskolor och Kommunala Musikskolor att utbilda sig på dragspel/accordeon.

Uppdaterad: 2017-11-01 (19:58)
OS: Unknown Unknown
Webbläsare: Unknown Unknown